SIKRING ANLEGG

HVILKE TYPE NETT BØR DU VELGE?
Alle elementer som kan være til fare for utøverne skal sikres med egnede nett eller polstringer. Dette gjelder faste installasjoner (lysmaster, heismaster, bygninger), Naturlige elementer (trær, steiner) og løst utstyr (fotoceller), såvel som å beskytte utøverne mot andre brukere av skianlegget, og omvendt. ref. Skiforundet fagportal.
Det er stort sett 4 typer utstyr som brukes i dag:
A nett - Benyttes i trange passasjer og/eller små fallsoner.
B nett - Benyttes som primærsikring i alle fallsoner hvor det kan oppstå fare for personskader.
C nett - avserringsnett, publikumsnett. Benyttes for å holde publikum utenfor trase og mål- startområder. Benyttes også bak sikringsnett for å hindre at publikum kommer for nærme sikringsnettene. (3-5 meter)
Polstringsmatter - Støtdempende materiell, benyttes montert direkte på faremomentene

For å laste ned katalog, klikk her.

Ingen poster ble funnet

SPM nettbutikk levert av Webio